Vård online
Vård online

BB S:t Göran - barnsjuksköterskor

Capio S:t Görans Sjukhus kommer under andra kvartalet 2023 att starta en förlossningsklinik, BB S:t Göran, med uppdrag att ta emot friska mammor från vecka 37. Förutom förlossning kommer vi att ha en enhet för okomplicerad neonatalvård samt specialistmödravård. Förlossningen kommer stegvis att öka i kapacitet till 4 000 förlossningar per år när den är i full drift.

Vårt mål är att ha trygga, välinformerade familjer på kliniken, att bygga starka vårdkedjor och ha digitala verktyg som ger mamma och barn stöd under hela resan. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö där vi arbetar i team.

Vi har påbörjat rekryteringen till BB S:t Göran och har under våren 2022 rekryterat och anställt ledningsfunktionerna; verksamhetschef, vårdenhetschef, kvalitetscontroller, utvecklingsansvarig (UVA) och MAL Neo. 

Under hösten 2022 kommer vi dessutom att påbörja rekryteringen av barnsjuksköterskor, barnmorskor samt undersköterskor med relevant erfarenhet.

Du är hjärtligt välkommen att redan nu lämna din spontanansökan här om du tillhör dessa yrkeskategorier och vill vara med starta upp vår nya förlossningsklinik. Din anmälan hamnar då i vårt rekryteringsverktyg. Genom det vill vi gärna hålla kontakt med dig löpande tills rekryteringen kör igång.

Vi ser fram emot att få kontakt med dig!

Vänliga hälsningar,

Capio S:t Görans Sjukhus

Du kan läsa mer vår kommande förlossningsverksamhet på
Förlossning 2023 (capiostgoran.se)