Vård online
Vård online

Sjuksköterska till MAVA

Vill du bli en av oss?

Hos oss har du som sjuksköterska en central roll i mötet med våra patienter. Du har ett stimulerande och varierande arbete där din kunskap, kompetens och engagemang värderas högt. Vi arbetar i tvärprofessionella team där patientens omhändertagande och planering är i centrum allt för att ge patienten bästa möjliga vård.

Akutmedicinkliniken har tre flöden (MAVA, BSE och IMA), vilket bidrar till att du har en naturlig och bred kompetensutveckling inom kliniken.

MAVA är en medicinsk akutvårdsavdelning för patienter med förväntat kort vårdtid. Vi vårdar patienter med varierande medicinskt- och omvårdnadsbehov, brett spektrum med allt från unga till multisjuka äldre som insjuknat akut. Vi har möjlighet att arytmiövervaka patienterna.

Vår Bröstsmärtsenhet (BSE) finns till för patienter med akut påkommen bröstsmärta som har behov av ischemiövervakning. Här utför vi även arbetsprov.

På IMA(IMA=intermediärvårdsavdelning) vårdar vi allvarligt sjuka patienter med ökat övervaknings och vårdbehov.

Verksamhetschef för Akutmedicinkliniken är Göran Örnung.

Vårdenhetschefer är Catrin Bergler och Charlotta Paulsson.

Välkommen med din intresseanmälan!