Vård online
Vård online

Undersköterska Hjärtkliniken Capio S:t Görans Sjukhus

Vår största tillgång är våra kunniga och engagerade medarbetare. De är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga vård till våra patienter. På Capio S:t Görans Sjukhus är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med personer med rätt kompetens. Välkommen med din intresseanmälan!

Som undersköterska hos oss har du en central roll i mötet med våra patienter. Du har ett stimulerande och varierande arbete där din kunskap och kompetens värderas högt.

Hjärtkliniken är organiserad i tre huvudflöden; arytmi, hjärtsvikt/vitier samt ischemi.

Verksamhetschef för Hjärtkliniken är Annica Ahl.

Vårdenhetschefer är Maria Jynge (ischemi), Beatrice Bertel (arytmi) och Dusanka Stojadinovic (svikt/vitier).

Hjärtkliniken består av flera enheter i varje flöde. Inom slutenvården vårdavdelningar; diagnostisk- och behandlande verksamhet, inom öppenvård Hjärtcentrum med nybesök och uppföljande verksamhet. Viss dagvård finns och utvecklas vidare.

På Hjärtkliniken är flera professioner anställda; läkare, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och biomedicinsk analytiker. Dagligt samarbete med paramedicin och medicinska sekreterare.

Många medarbetare på Hjärtkliniken har rotationstjänstgöring, vilket bidrar till god sammanhållning, bra arbetsmiljö, hög kompetens och vårdkvalitet.

Arytmiflödet
Avd 33 arytmi
- Vårdavdelning med 12 vårdplatser. Arytmiövervakning. Utredning och behandling av olika kardiologiska tillstånd, främst arytmier. Elkonvertering och pacemaker.
Pacemakeroperation
Dagvård
(elkonvertering och pacemaker)
Hjärtcentrum Arytmi – specialistäkarmottagning, pacemakermottagning, förmaksflimmer- och antikoagulantiamottagning, patientundervisning
Hjärtsvikt- och vitieflödet

Avdelning 31 Svikt
– Vårdavdelning med 23 vårdplatser. Utredning och behandling av olika kardiologiska tillstånd, främst hjärtsvikt och arytmier. Viss eftervård till HIA. Arytmiövervakning.
HjärtEKO-mottagning för öppen- och slutenvårdspatienter
Dagvård (hjärtsviktsbehandling)
Hjärtcentrum hjärtsvikt- och vitier

Specialistläkarmottagning, hjärtsvikts- och vitiesjuksköterskemottagning, patientundervisning

Ischemiflödet
Hjärtintensiven HIA
– Vårdavdelning med 12 vårdplatser, hög vårdnivå och hjärtövervakning, både arytmi och ischemi. Utredning och behandling av kranskärlssjuka patienter, vissa arytmier och akut hjärtsvikt.
Coronarangio/PCI-lab
Dagvård (coronarangio- och PCI)
Hjärtcentrum Ischemi sekundärprevention

Specialistläkarmottagning, sekundärpreventionssjuksköterskemottagning, patientundervisning

Välkommen att skicka din intresseanmälan till oss. Vi kontaktar dig för dialog om vi har en tjänst som kan vara aktuell för dig.

Kika också löpande på våra tjänster vi letar efter just nu som alltid utannonseras på vår hemsida under rubriken Lediga jobb.