Aktuellt om coronaviruset

Om viruset

Coronaviruset fortsätter sprida sig och många människor, framförallt i Kina och Asien, har insjuknat och antalet dödsfall till följd av viruset ökar. Vi har nu även i Sverige ett konstaterat fall med coronaviruset. Risken för att smittan ska spridas i Sverige är fortsatt mycket liten. Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till provinsen Hubei i Kina.

När ska jag söka vård?

Om du har varit i Kina/Asien på resa senaste 14 dagarna (eller haft kontakt med någon som varit i Kina/Asien) och får symtom i form av feber och hosta ska du ringa till din vårdcentral eller kontakta vården via 1177.se.

Hur smittar coronavirus?

Smittan sprids som andra virus – via luften och vid direktkontakt. Noggrann hygien är det bästa sättet att skydda sig – tvätta händerna ofta och undvik att röra vid ansiktet och ögonen. Undvik även nära kontakt med sjuka människor.

Läs gärna mer och håll dig uppdaterad på:

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kring det nya viruset i Kina


Senast uppdaterad: 2020-01-28