Hur vi hanterar din journal

Sjukvården samlar information om dig i journaler. Syftet är att det enkelt ska gå att se din medicinska historik när du behöver vård. Journalen innehåller information om utredningar, diagnoser och medicinering. För att skydda din integritet finns det tydliga regler kring vem som får komma åt din journal och varför.

Den nya Patientdatalagen gör det möjligt att samla journaler från olika vårdgivare digitalt på samma ställe. Det kallas för sammanhållen journalföring och gör att tidigare provsvar, eventuell överkänslighet och medicinering finns tillgänglig när du söker vård hos en ny vårdgivare. Därmed sparas både tid och arbete både för dig som patient och för personalen. Informationen i journalen kan bara läsas av vårdpersonal, och bara av den vårdpersonal som har en patientrelation till dig.

Sammanhållen journalföring håller på att införas och det har kommit olika långt i varje landsting och region. Det är inte klart att användas överallt än. Om du inte vill att dina journaler ska samlas inom sammanhållen journalföring kan du välja att stå utanför. Ansvaret för att all relevant information ska nå din vårdgivare hamnar då hos dig. Du kan även spärra valda delar av din journal under så lång tid som du vill.

I vissa landsting kan du läsa din journal online genom att gå till 1177 och logga in med BankID. På 1177 kan du även se när och hur ditt landsting inför den sammanhållna journalföringen samt hur du gör om du vill spärra din journal.