Inför din psykiatriska behandling

För att du ska få rätt vård och behandling undersöker vi inledningsvis dina behov och de problem du har.

När vi tagit emot din remiss eller din egenanmälan och sett att vi inom psykiatrisk specialistvård kan erbjuda behandling för dina besvär, skickas en kallelse hem till dig med en tid för ett första besök på mottagningen. Tillsammans med kallelsen får du inloggningsuppgifter där du ska svara på frågor om ditt mående med hjälp av självskattningsskalor. Ifall att du inte hunnit få inloggningsuppgifterna, gör du dessa till nästa besök.

Första besöken

  • Basutredning

  • Vårdplan

  • Krisplan

 

Skattningsskalor för att följa upp din vård

Capios Psykiatri har som mål att erbjuda dig som patient effektiv och högkvalitativ vård. Därför sätter vi mål utifrån det som skapar värde för dig och följer kontinuerligt upp resultat genom skattningsskalor. På så sätt kan vi se att du upplever att du blir bättre av din behandling och att du känner dig delaktig.

De vanligaste skattningarna vi använder

  • Global Assessment of Functioning (GAF)

  • Clinical Global Impression – Severity (CGI-S)

  • EQ-5D