Medfinansiering av premiumlins

I samband med din gråstarroperation hos Capio Ögon finns möjlighet att välja en s.k. premiumlins som gör att du kan bli glasögonfri. Regionen står för kostnaden av operationen och standardlinsen, du bekostar mellanskillnaden mellan en standardlins och en premiumlins.

En premiumlins ger bra synskärpa på både långt och nära håll. Med en premiumlins finns det goda möjligheter att bli glasögonfri efter gråstarroperationen. För mer synkrävande uppgifter, som att jobba vid en datorskärm eller läsa finstilt under en längre period, kan du behöva lite extra hjälp med glasögon. Operationen går till precis som vid en gråstarroperation, men premiumlinsen är samma som används vid RLE-operationer (linsbytesoperationer).

Vad innebär medfinansiering?

När du gör en landstingsfinansierad gråstarroperation så står ditt hemlandsting för kostnaden av operation och en vanlig standardlins. Det är alltså vanlig patientavgift som gäller för operationen och linsen som sätts in ingår i högkostnadsskyddet.

Du som patient kan välja om du vill betala en mellanskillnad/tilläggsavgift för att få en premiumlins som även åtgärdar ditt synfel (närsynthet, översynthet, brytningsfel eller ålderssynthet). Mellanskillnad/tilläggsavgift betalar du direkt till kliniken. Du måste dock vara beredd att åka till ett landsting/ögonklinik som erbjuder den här typen av medfinansiering. Du får själv bekosta resorna om du väljer att vårdas i annat landsting än ditt hemlandsting.

Alla som är skrivna i Sverige och opereras inom landstingens avtal - antingen på en privat klinik som arbetar på landstingets uppdrag eller på landstingssjukhus - har rätt att få betala mellanskillnad för en premiumlins.

Var utförs operationen?

På våra ögonkliniker i Stockholm, Malmö/Lund och Jönköping utför vi gråstarroperationer med premiumlinser genom medfinansiering.  

Behövs remiss?

Inom Region Jönköping behövs remiss. Det gäller både om du ska söka vården där eller om du är skriven där och vill söka vård i annat landsting. Övriga landsting har tagit bort kravet för remiss inom ögon. 

Prata med oss på Capio Ögon innan ditt besök så berättar vi vad det finns för möjligheter för dig.

Pris

  • Premiumlins  för dig som endast har brytningsfel 9 800 kr/öga
  • Premiumlins för samtliga synfel 18 800 kr/öga

Vi har även förmånliga avbetalningsmöjligheter i samarbete med Wasa Kredit.