Remittera till oss

Behöver du som läkare inom primärvården remittera vidare din patient till specialistvården? Vi bedriver specialistvård inom hela Sverige och du kan lätt remittera din patient till oss.

Beroende på vilken typ av mottagning du remitterar finns de olika krav på vad remissen ska innehålla. Läs mer information för respektive mottagning nedan.

Information om remittering till våra mottagningar

 • Capio Artro Clinic

 • Capio ASIH Dalen

 • Capio ASIH Nacka

 • Capio ASIH Norrort

 • Capio ASIH Norrtälje

 • Capio Barn- och ungdomspsykiatri Motala/Mjölby

 • Capio Geriatrik

 • Capio Gynekologi Stockholm

 • Capio Hjärnhälsan Örebro

 • Capio Ortopediska Huset

 • Capio Palliativ slutenvård Dalen

 • Capio Palliativ slutenvård Nacka

 • Capio Palliativ slutenvård Sollentuna

 • Capio Psykiatri Heldygnsvård Stockholm

 • Capio Psykiatri Jakobsberg, öppenvård

 • Capio Psykiatri Psykosmottagning Järfälla Upplands-Bro

 • Capio Psykiatri Öppenvård Stockholm

 • Capio Rehab Sollentuna

 • Capio Smärta och Utmattning Stockholm

 • Capio Stress och Trauma Stockholm

 • Capio Urologi Solna

 • Capio Ångest och Depression Stockholm

 • Capio Ätstörningscenter Varberg

 • Capio Öron Näsa Hals

 • Capio Läkargruppen

 • Capio Lundby specialistsjukhus

 • Capio Lundby specialistsjukhus - Kirurgi

 • Capio Lundby specialistsjukhus - Medicin

 • Capio Lundby Specialistsjukhus - Njurmedicin

 • Capio Lundby Specialistsjukhus - Psykiatri

 • Capio Lundby Specialistsjukhus - Ögon

 • Capio Lundby Specialistsjukhus - Öron-Näsa-Hals

 • Capio Lundby Specialistsjukhus - SVF cancer - Matstrups-, magsäckscancer

 • Capio Lundby Specialistsjukhus - SVF cancer - Tjocktarms-, ändtarmscancer

 • Capio Lundby Specialistsjukhus - SVF cancer - Huvud-, halscancer