BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Pernilla

Verksamhetschef

Karin

Biträdande verksamhetschef

Föräldrarledig

Amanda

BVC-sjuksköterska

Helene

BVC-sjuksköterska

Pernilla

BVC-sjuksköterska

Karin

BVC-sjuksköterska

Föräldrarledig

Jörgen

Barnläkare