Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Pernilla

Verksamhetschef

Karin

Bitr. verksamhetschef

Föräldrarledig

Alva

Medicinsk sekreterare

Ulrika

Medicinsk sekreterare

Maria

Medicinsk sekreterare

Jenny

Receptionist

Andreas

Receptionist - Lokalvårdare

Tjänstledig

Mehdi

Specialist i allmänmedicin

Mikael

Leg. läkare

Jörgen

Barnläkare

Katarina

Psykolog

Marlene

Sjuksköterska - Astma/KOL-sköterska

Evelina

Distriktssköterska - Livsstilsmottagning

Karin

Distriktssköterska

Föräldrarledig

Marie

Distriktssköterska - Äldremottagning

Helene

Distriktssköterska Diabetessköterska

Charlotte

Sjuksköterska - Rehabkoordinator

Maria

Sjuksköterska - Blodtrycksmottagning

Caroline

Sjuksköterska

Föräldraledig

Carina

Undersköterska

Elenore

Undersköterska - Äldremottagning

Annika

Lokalvårdare - Receptionist

Timanställd

Anette

Diabetessköterska

Mette

Sjuksköterska