Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Pernilla

Verksamhetschef

Karin

Bitr. verksamhetschef

Lisbeth

Medicinsk sekreterare

Ulrika

Medicinsk sekreterare

Maria

Medicinsk sekreterare

Jenny

Receptionist

Andreas

Receptionist

Mehdi

Specialist i allmänmedicin

Mikael

Leg. läkare

Jörgen

Barnläkare

Marlene

Astma/KOL-sköterska

Anja

Diabetessköterska

Pernilla

Distriktssköterska

Evelina

Distriktssköterska

Karin

Distriktssköterska

Marie

Distriktssköterska

Marlene

Sjuksköterska

Charlotte

Sjuksköterska

Maria

Sjuksköterska

Vikarie

Caroline

Sjuksköterska

Föräldraledig

Carina

Undersköterska

Elenore

Undersköterska

Fiffi

Undersköterska