Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Lena Selinder

Verksamhetschef

Sebastian Deslot

Rehabkoordinator

Karin Eriksson

Arbetsterapeut

Peder Grenmyr

Fysioterapeut

(Föräldraledig)

Linda Järlebrant

Fysioterapeut

Jan Brink

Fysioterapeut