Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Lena Selinder

Verksamhetschef

lena.selinder@capio.se

Ann-Sophie Bäckström

Receptionist

Jennie Sandahl

Medicinsk sekreterare/IT-ombud

Ing-Marie Elving

Medicinsk sekreterare, administrativt stöd

Lennart Hedberg

Specialistläkare i allmänmedicin, Medicinskt ansvarig läkare, MAL

Per Carlsson

Specialistläkare i allmänmedicin

Ahmad El Hage

Specialistläkare i allmänmedicin

Salim Bakos

Specialistläkare i internmedicin

Per-Martin Lönngren

Specialistläkare i internmedicin

Anton Brännström

ST-läkare

Stanimira Staneva

ST-läkare

Kafia Hassan Elmi

ST-läkare

Nicholas Enbuske

KBT-terapeut

Lars-Erik Thegerström

Sjuksköterska

Lovisa Dahlberg

Sjuksköterska

Andreas Hammar

Sjuksköterska

David Molén

Sjuksköterska

Maria Hammar

Sjuksköterska

Zandra Östergren

Sjuksköterska

Ylva Jansson

Undersköterska

Lisa Eriksson

Undersköterska

Anne Jonsved

BVC-sjuksköterska

Linda Järlebrant

Fysioterspeut

Peder Grenmyr

Fysioterapeut

Jannike Ehn

Arbetsterapeut

Jennifer Lindblom

Undersköterska