Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Lena Selinder

Verksamhetschef

lena.selinder@capio.se

Ann-Sophie Bäckström

Receptionist

Jennie Sandahl

Medicinsk sekreterare/IT-ombud

Ing-Marie Elving

Medicinsk sekreterare, administrativt stöd

Peter Buttyan

Specialistläkare i allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare (MAL)

Lennart Hedberg

Specialistläkare i allmänmedicin

Per Carlsson

Specialistläkare i allmänmedicin

Katalin Georgina Papp

Specialistläkare i allmänmedicin

Per-Martin Lönngren

Specialistläkare i internmedicin

Anton Brännström

ST-läkare

Stanimira Staneva

ST-läkare

Kafia Hassan Elmi

ST-läkare

Nicholas Enbuske

KBT-terapeut

Lars-Erik Thegerström

Sjuksköterska

Lovisa Dahlberg

Sjuksköterska

Andreas Hammar

Sjuksköterska

David Molén

Sjuksköterska

Maria Hammar

Sjuksköterska

Zandra Östergren

Sjuksköterska

Marie Bystedt

Sjuksköterska

Ylva Jansson

Undersköterska

Lisa Eriksson

Undersköterska

Jennifer Lindblom

Undersköterska

Linda Järlebrant

Fysioterspeut

Peder Grenmyr

Fysioterapeut

Jannike Ehn

Arbetsterapeut

Alexander Nordh

Sjuksköterska

Louise Sunnvius

BHV-sjuksköterska

Sophie Ryd

BHV-sjuksköterska