Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Lena Selinder

Verksamhetschef

Skicka e-post

Ann-Sophie Bäckström

Receptionist

Jennie Sandahl

Medicinsk sekreterare/IT-ombud

Ing-Marie Elving

Medicinsk sekreterare, administrativt stöd

Lennart Hedberg

Specialistläkare i allmänmedicin, Medicinskt ansvarig läkare, MAL

Per Carlsson

Specialistläkare i allmänmedicin

Marianne Gaseb

Specialistläkare i allmänmedicin

Ahmad El Hage

Specialistläkare i allmänmedicin

Andrey Torkin

Specialistläkare i allmänmedicin

Salim Bakos

Läkare

Anton Brännström

ST-läkare

Stanimira Staneva

ST-läkare

Piroz Hajou

Leg. Läkare

Nicholas Enbuske

KBT-terapeut

Barbro Kammerling

Distriktssköterska

Mandana Hamedian

Distriktssköterska

Anneli Lindström

Distriktssköterska

Lars-Erik Thegerström

Sjuksköterska

Kristina Bergh

Sjuksköterska

Ylva Jansson

Undersköterska

Lisa Eriksson

Undersköterska

Anne Jonsved

BVC-sjuksköterska

Paula Oldenheim

BVC-sjuksköterska

Sara Edlund

Sjuksköterska

Linda Järlebrant

Fysioterspeut

Peder Grenmyr

Fysioterapeut

Jan Brink

Fysioterapeut

Karin Eriksson

Arbetsterapeut