Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Mikael Engberg

Fysioterapeut

Pontus Jonsson

Fysioterapeut

Roger Ljungberg

Fysioterapeut

Cecilia Ädel

Arbetsterapeut

Birgitta Molinder Kjerstensson

Verksamhetschef

Evelina Linde

Arbetsterapeut