Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Birgitta Molinder Kjerstensson

Verksamhetschef

Helena Johnson Strömberg

Administratör / Rehab koordinator

Therese Hellström

Receptionist

Linda Redenvik

Medicinsk sekreterare

Isabelle Malmberg

Medicinsk sekreterare

Sara Lundholm

Specialist i allmänmedicin

Johan Lindgren

Specialist i allmänmedicin

Sandra Edgren

ST-läkare

Cesar Forslund

ST-läkare

Stina Grönman

Sjuksköterska

Elin Nolemo

Sjuksköterska

Sara Björn

Diabetesansvarig sköterska

Anneli Hammar

Distriktssköterska

Annika Nyberg

Distriktssköterska

Susanne Svensson

Distriktssköterska

Lisette Olsson

Undersköterska

Seiran Zardi

Undersköterska

Rutger Dahlberg

Fysioterapeut

Mikael Engberg

Fysioterapeut

Pontus Jonsson

Fysioterapeut

Cecilia Ädel

Arbetsterapeut

Monica Ahl

Leg. Hälso- och sjukvårdskurator

Gill Rohman

Leg. Psykoterapeut

Jagoda Valevska

Lokalvårdare