Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Birgitta Molinder Kjerstensson

Verksamhetschef

Helena Johnson Strömberg

Administratör / Rehab koordinator

Linda Redenvik

Medicinsk sekreterare

Alex Morf

Specialist i allmänmedicin

Johan Lindgren

Specialist i allmänmedicin

Sara Lundholm

Specialist i allmänmedicin

Sandra Edgren

ST-läkare

Bestoun Namiq

Specialist i allmänmedicin

Cesar Forslund

ST-läkare

Gill Rohman

KBT-terapeut

Fatme Wafai

PTP-psykolog

Sara Björn

Diabetesansvarig sköterska

Anneli Hammar

Distriktssköterska

Susanne Svensson

Distriktssköterska

Stina Grönman

Sjuksköterska

Elin Nolemo

Sjuksköterska

Madeleine Fahlström

Undersköterska

Anna Liv

Medicinsk sekreterare

Therese Hellström

Receptionist

Munir Faiaz

Undersköterska

Tove Bagge Andersson

Undersköterska

Pontus Jonsson

Fysiosterapeut

Roger Ljungberg

Fysioterapeut

Mikael Engberg

Fysioterapeut

Cecilia Ädel

Arbetsterapeut