Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Bengt-Olof Staffas

Verksamhetschef

Per Eklund

Arbetsterapeut

Sara Gustafsson

Fysioterapeut

Sebastian Deslot

Rehabkoordinator