Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Nina Blomgren

Verksamhetschef

Helen Danielzon

Medicinsk sekreterare

Anita Silén Åhlstrand

Medicinsk sekreterare

Soile Rönnqvist

Medicinsk sekreterare

Hans-Peter Nilsson

Specialist i allmänmedicin

Christer Odlander

Specialist i allmänmedicin

Anders Lichtenstein

Specialist i allmänmedicin

Stig Lundberg

Specialist i allmänmedicin

Sven-Erik Renström

Specialist i allmänmedicin

Erik Gidlöf

Specialist i allmänmedicin

Helena Scheele

ST-läkare

Ragna Broman

ST-läkare

Ulrika Sahlström

ST-läkare

Katarina Persson

Kurator

Carina Thollén

Distriktssköterska

Anette Andersson

Distriktssköterska

Sanna Nordin

Distriktssköterska

Stina Holm

Distriktssköterska

Susan Åslund

Distriktssköterska

Eila Itkonen

Distriktssköterska

Lena Ljungqvist

Diabetessköterska

Karin Ivarsson

BVC-sköterska

Petra Jäder

BVC-sköterska

Susanne Pettersson

Undersköterska, labb/provtagning

Jessica Skärberg

Undersköterska, labb/provtagning

Susanne Rus

Undersköterska

Jill Elfström Brink

Medicinsk fotvård (Fotterapeut), labb/provtagning

Sara Jemander

Fysioterapeut

Linnea Thélander

Fysioterapeut

Linda Lindquist

Arbetsterapeut

Nicole Salem Nilsson

Receptionist

Stina Wallberg

Värdinna

Margareta Boman

Lokalvårdare