Information till dig som är listad hos Capio Hälsocentral Wasahuset

Capio Primärvård AB har beslutat att omorganisera Capios hälsocentraler i Gävle. Det innebär att verksamheten på Capio Hälsocentral Wasahuset kommer att upphöra 31/3 2019. Läs mer.

Fram till dess kommer verksamheten att fortgå som vanligt och vi kommer att ha öppet alla vardagar 8-17.

Så mycket kostar ditt besök

Våra patientavgifter. Man som betalar med kort.

Här finner du våra patientavgifter. Vi följer de patientavgifter som Region Gävleborg har satt upp.

Avgiftsfritt för barn och äldre

All sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet är avgiftsfri för barn och ungdomar upp till 20 år samt för vuxna som är 85 år eller äldre.

Våra priser

Priserna i listan nedan gäller för alla våra hälsocentraler i Gävleborg. Tänk på att denna mottagning kanske inte har alla mottagningar som står i prislistan.

Högkostnadsskyddet ligger på 1 100 kr (höjdes 1 januari 2012).

Besök Pris i SEK
Läkarbesök på hälsocentral 200
Specialistläkare med eller utan remiss från annan läkare 200
Telefonkontakt med läkare 100
Receptbeställning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster 0
Besök hos annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare, till exempel sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut, dietist, logoped, specialistsjuksköterska 200
Distriktssköterska (hembesök eller på mottagning) 200
Provtagning/laboratorieundersökning med remiss 0
Provtagning utan remiss/ordination  250 kr + ev. analyskostnad
Gynekologisk cellprovskontroll 0
PK-prov 0
Mödravård och barnhälsovård 0
Hälsosamtal 40-åringar 0
Hjälpmedelsförskrivning 100


Läs mer om patientavgifter i Gävleborg på 1177
.

Återbud / uteblivet besök

Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid. Uteblivet besök debiteras med patientavgiften för det planerade besöket. Uteblivet besök som avsett vaccination, intyg eller hälsokontroll debiteras med 250 kr. Vill du ha en faktura på ditt besök tillkommer en avgift på 50 kr.