Tillgänglighet

Tillgänglighet.

Vi använder oss av Tillgänglighetsguiden, som erbjuder information om tillgänglighet kring och i våra lokaler.

I Tillgänglighetsguiden hittar du information om tillgängligheten till offentliga lokaler i Gävle kommun.

Guiden ger en beskrivning av trappor och hissar, entrédörrens bredd, belysning, skyltning och annat som kan vara till hjälp för dig med funktionsnedsättning. Informationen illustreras med symboler.

I guiden görs ingen värdering av tillgängligheten, utan det är upp till dig att avgöra om lokalen är åtkomlig.

Klicka på knappen nedan för att ta del av vår verksamhets tillgänglighetsinformation.