Information till dig som är listad hos Capio Hälsocentral Wasahuset

Capio Primärvård AB har beslutat att omorganisera Capios hälsocentraler i Gävle. Det innebär att verksamheten på Capio Hälsocentral Wasahuset kommer att upphöra 31/3 2019. Läs mer.

Fram till dess kommer verksamheten att fortgå som vanligt och vi kommer att ha öppet alla vardagar 8-17.

Vaccination mot difteri (1177)

Artikeln är hämtad från 1177 Vårdguiden

Sammanfattning

Difteri orsakas av en bakterie som enbart smittar mellan människor, genom kontakt med saliv. Du kan skydda dig mot difteri med ett vaccin. Vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.

Sjukdomen finns framför allt i vissa länder i Afrika och Sydostasien.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccination mot difteri ingår i svenska vaccinationsprogrammet för barn. De allra flesta som har genomgått programmet har därför ett skydd åtminstone till 30-årsåldern. Har det gått mer än 20 år sedan du fick den senaste sprutan behöver du vaccineras igen. Du får då ett kombinationsvaccin som skyddar mot difteri, stelkramp och ofta även mot kikhosta. Eftersom det är enklare att få detta hemma istället för på resmålet kan du passa på i samband med att du ska resa.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Du får vaccinet med en spruta som tas på utsidan av överarmen.

Du som har fått alla doser i barnvaccinationsprogrammet behöver bara få en ny dos om det har gått mer än 20 år sedan sist.

Har du inte ett skydd sedan tidigare behöver du vaccineras vid tre tillfällen. För att få ett bra skydd behöver du ta följande doser:

  • Första dosen ungefär ett år före du ska resa.
  • Andra dosen en till två månader efter dos ett.
  • Tredje dosen fem till tolv månader efter dos två.

Om du inte hinner få alla tre doserna innan du reser ska du ändå påbörja vaccinationen. Du får på så vis ändå ett visst skydd mot sjukdomen.

Efter tredje dosen har du ett skydd mot difteri i tio år. För att behålla skyddet behöver du en fjärde dos, tio år efter tredje dosen. Efter fjärde dosen har du skydd mot difteri i minst 20 år.

Graviditet och amning

Du kan vaccineras mot difteri både när du är gravid och när du ammar.

Barn och vaccination

Barn som följer det svenska barnvaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras mot difteri före en resa. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet kan vaccineras med samma intervall som ovaccinerade vuxna.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen där du fick sprutan. Det kan kännas lite ömt. Besvären brukar gå över inom ett par dagar.

Senast uppdaterad:
2018-02-26
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, specialist i infektionssjukdomar, Infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till