Information till dig som är listad hos Capio Hälsocentral Wasahuset

Capio Primärvård AB har beslutat att omorganisera Capios hälsocentraler i Gävle. Det innebär att verksamheten på Capio Hälsocentral Wasahuset kommer att upphöra 31/3 2019. Läs mer.

Fram till dess kommer verksamheten att fortgå som vanligt och vi kommer att ha öppet alla vardagar 8-17.

Hälsosamtal 40-åringar

I dagens samhälle är en stor del av sjukdomarna kopplade till vår livsstil. Ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk för att utveckla fysiska och psykiska besvär. Året du fyller 40 kallas därför du som bor i Region Gävleborg till ett hälsosamtal.

Hälsosamtalet är en del i ett landstingsfinansierat projekt för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Besöket är gratis och ger dig en fingervisning om ditt nuvarande hälsotillstånd. 

I hälsokontrollen ingår:

  • Blodtryckskontroll
  • Blodsockerkontroll (blodprov)
  • BMI (Body Mass Index), längd och vikt
  • Kontroll av blodfetter, om du tillhör en riskgrupp (blodprov)
  • Samtal och råd kring dina levnadsvanor

Ditt besök hos oss

Hälsokontrollen börjar med att du träffar en sköterska som mäter och väger dig, samt tar dina prover. Därefter fyller vi tillsammans i ett formulär med frågor som rör kost, fysisk aktivitet, sömnkvalitet, stress, ärftlighet, alkohol- och tobaksbruk. Formuläret genererar en riskpoäng som tillsammans med dina provsvar utgör din hälsostatus.

Oavsett resultat får du möjlighet att stanna kvar och diskutera hur du kan förbättra din hälsa och ditt välbefinnande. Samtalet är rådgivande, vi ger dig tips och svarar på frågor. Om du vill kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med dietist, läkare, psykolog/kurator eller sjukgymnast. Du får alltid med dig ett dokument på din hälsostatus hem.

Jag känner mig frisk, måste jag gå?

Även om du känner dig frisk rekommenderar vi att du tar tillfället i akt att kontrollera hälsan. Besöket är både kostnadsfritt och kravlöst, du väljer själv vad du vill göra med informationen du får av oss och vi kommer aldrig att tvinga dig till något. Passar inte tiden du får av oss kan du alltid boka om den.

Om du inte vill komma ber vi dig att avboka din tid.

Innehållsansvarig för denna sida:

Anna-Karin Lindblom Folkesson
Specialist i allmänmedicin,
Regional medicinsk chef