Journal via nätet

Läs journalanteckningar, ta del av information om dina vaccinationer och vissa diagnoser via nätet.


Gå in på 1177.se och logga in med e-legitimation. Du hittar din information i journaltjänster, under rubriken Journalen. De första journalanteckningarna kommer att vara från 1 oktober 2016.

För mer information, se vår FAQ nedan.