Information till dig som är listad hos Capio Hälsocentral Wasahuset

Capio Primärvård AB har beslutat att omorganisera Capios hälsocentraler i Gävle. Det innebär att verksamheten på Capio Hälsocentral Wasahuset kommer att upphöra 31/3 2019. Läs mer.

Fram till dess kommer verksamheten att fortgå som vanligt och vi kommer att ha öppet alla vardagar 8-17.

Injektionsterapi

Vid vissa smärttillstånd från muskler och leder kan injektionsterapi (sprutor) med läkemedel i form av lokalbedövningsmedel eller kortison erbjudas. I många fall bör injektionerna kombineras med andra åtgärder, såsom träning av rörlighet eller förbättrad muskelstyrka.

Injektionsterapi kan till exempel användas vid:

  • Slemsäcksinflammation
  • Frusen skuldra
  • Morbus de Quervain (inflammation kring senorna vid handledens tumsida)
  • Karpaltunnelsyndrom
  • Triggerfinger
  • Artros under ”skov”

Behandling med kortison

Kortisonbehandling ges främst för att dämpa inflammation. Kortisoninjektioner kan vara effektiva för att minska smärta från bland annat slemsäckar, senskidor och leder. Som regel börjar smärtan att lätta några dagar efter injektionen. Kortisonet fortsätter sedan att verka lokalt under cirka två till tre veckor.

Efter att kortisonet slutat verka kan vi göra en utvärdering av behandlingen. Ofta rekommenderar vi att du vilar den behandlade kroppsdelen under två veckor. Om en led i underkroppen behandlats brukar du behöva avlasta den med kryckor under de första dygnen.

Behandling med lokalbedövning

Injektionsterapi med lokalbedövningsmedel kan både användas som behandling och för att vi ska kunna ställa en säkrare diagnos. När du fått din injektion kan vi undersöka området som gör ont för att se vilken effekt bedövningen haft på dina besvär. Bedövningen börjar verka redan efter några minuter och försvinner några timmar senare.

Ofta ges en kombination av lokalbedövningsmedel och kortison. När de injiceras tillsammans kan kortisonet spridas i ett större område.

Vissa sjukdomstillstånd, allergier eller andra omständigheter kan göra injektionsterapi till ett olämpligt val av behandling. Därför ber vi dig berätta om din hälsa, dina mediciner och allergier innan vi påbörjar behandlingen. Biverkningar kan förekomma ändå, men de är i de allra flesta fall milda och snabbt övergående.

Innehållsansvarig för denna sida:

Elna Berglind
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Hälsocentral Wasahuset