Miljöpolicy Capio Närsjukvård

Vi känner ansvar för människors hälsa och miljö. Vi bidrar till en miljöriktig utveckling genom att minska vår egen miljöbelastning och öka våra medarbetares miljömedvetenhet.

  • Vi följer de lagar och krav som är relevanta för vår verksamhet
  • Genom vårt miljöarbete minskar vi vår miljöbelastning. Vi fokuserar främst på läkemedel, kemikalier, IT, energi, transport och inköp.
  • Vi strävar efter att skydda miljön genom att minska och förebygga föroreningar i all vår verksamhet.
  • Vi vill verka för ständig förbättring, agera enligt våra rutiner och kontinuerligt vidareutveckla vårt miljöengagemang.
  • Vi har ett öppet klimat till våra medarbetare, uppdragsgivare och andra intressenter om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete.
  • Capio Närsjukvårds medarbetare informeras om våra miljöambitioner och förväntas att aktivt bidra till miljöhänsyn i den dagliga verksamheten.


Giltigt fr.o.m. 2018-04-10

Upprättat/reviderat av: Eva Westerman, kvalitets- och miljöchef
Godkänt av: Fredrik Gunmalm, VD