Så mycket kostar ditt besök

Våra patientavgifter. Man som betalar med kort.

Här finner du våra patientavgifter. Vi följer de patientavgifter som Region Halland har satt upp.

Avgiftsfritt för barn och äldre

Barn och unga under 20 år samt patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppenvård (fr.o.m. 1 januari 2017).

Våra priser

Priserna i listan nedan gäller för alla vårdcentraler som ingår i Vårdval Halland. Tänk på att denna mottagning kanske inte har alla mottagningar som står i prislistan.

Högkostnadsskyddet ligger på 1 150 kr. Högkostnadsskyddet gäller när du besöker en läkarmottagning och när du får sjukvårdande behandling som kan ges av till exempel distriktssköterska, sjukgymnast eller psykolog. 

Besök Pris i SEK
Allmänläkare 200
Distriktssköterska /sjuksköterska / undersköterska 100
Barnhälsovård 0
Barn och ungdomar (upp till året de fyller 20 år) 0
Äldrevård (85 år eller äldre) 0
Kurator 100
Psykolog 100
Arbetsterapeut / sjukgymnast / fysioterapeut 100

 
Läs mer om patientavgifter i Halland på 1177.se.

Återbud / uteblivet besök

Anmäl återbud senast 4 timmar före utsatt tid. Om du lämnar återbud eller önskar ombokning av tiden mindre än 4 timmar före ett bokat besök, eller om du helt uteblir, debiteras du för besöket. Detta gäller även personer under 20 år.