Vaccination mot difteri (1177)

Artikeln är hämtad från 1177 Vårdguiden

Allmänna råd

Difteri smittar med saliv, till exempel om man kysser varandra eller dricker ur samma glas. Sjukdomen finns framför allt i vissa länder i Afrika, i Indien och Indonesien. Vaccination rekommenderas för alla, inte bara om man ska resa utomlands.

Vaccination mot difteri ingår det svenska barnvaccinationsprogrammet och de allra flesta som har genomgått programmet har därför ett skydd åtminstone till 30-årsåldern. Har det gått mer än 20 år sedan man fick den senaste sprutan behöver man vaccineras igen. I regel ges då vaccin som innehåller en kombination av vaccin mot difteri och stelkramp och ofta också vaccin mot kikhosta. Eftersom det är bättre att få sprutan hemma istället för på resmålet kan man passa på i samband med att man ska resa.

Så går vaccinationen till

Om man har fått alla doser i barnvaccinationsprogrammet behöver man få en ny dos om det har gått mer än 20 år sedan man fick den senaste sprutan.

Har man inte ett skydd sedan tidigare behöver man vaccineras vid tre tillfällen. För att få ett bra skydd rekommenderar vaccintillverkarna att man får

  • den första dosen ungefär ett år innan man ska resa
  • den andra dosen en till två månader efter den första
  • den tredje dosen fem till tolv månader efter den andra.

Om man inte hinner få alla tre doserna innan man reser ska man påbörja vaccinationen eftersom man ändå får ett visst skydd mot sjukdomen. När man kommer hem bör man fullfölja vaccinationen.

Om man får en fjärde dos tio år efter den tredje dosen har man skydd mot difteri i minst 20 år.

Man brukar få sprutan med vaccin på utsidan av överarmen.

Graviditet, amning och vaccination

Man kan vaccineras mot difteri både när man är gravid och när man ammar.

Barn och vaccination

De barn som följer det svenska barnvaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras mot difteri inför en resa. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet kan vaccineras med samma intervall som ovaccinerade vuxna.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man ibland bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan man få feber. De besvär man får brukar gå över inom en eller några dagar.

Senast uppdaterad:
2014-04-08
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till