Vaccination mot gula febern (1177)

Artikeln är hämtad från 1177 Vårdguiden

Allmänna råd

Gula febern är en sjukdom som sprids med myggor. Vaccinationen mot gula febern rekommenderas om man ska resa till vissa delar av Afrika och Sydamerika.

Många länder kräver att man har ett intyg om vaccination mot sjukdomen för att få resa in i landet.Vissa länder kräver intyg fast sjukdomen inte finns där. Andra länder kräver intyg om man nyligen varit i ett land där sjukdomen finns. För att få resa in i vissa länder behöver man få vaccinet och intyget minst tio dagar före inresa.

Har man vaccinerats mot gula febern men tappat bort intyget kan man be vaccinationsmottagningen om ett nytt intyg, de spar uppgifterna i tio år. Minns man inte på vilken mottagning som vaccinationen gjordes kan man få en ny dos utan några risker. Om man får en ny dos inom tio år behöver man inte vänta tio dagar utan intyget gäller från den dag man får sprutan.

Vaccination mot gula febern ger livslångt skydd. Det är fastställt internationellt genom WHO, världshälsoorganisationen. Trots det finns det länder där man kan riskera problem vid gränspassage eftersom tullmyndigheterna inte alltid känner till vad som rekommenderas internationellt. I sådana fall är ännu en dos vaccin eller intyg av värde.

Man ska inte vaccineras mot gula febern om man har försämrat immunförsvar, exempelvis hiv, eller om man behandlas med cellhämmande medel, så kallade cytostatika eller höga kortisondoser under lång tid. Man ska inte heller vaccineras om man är allergisk mot ägg, eftersom vaccinet innehåller en liten mängd äggvita. Kan man inte vaccineras får man ett särskilt intyg om undantag från vaccination.

Så går vaccinationen till

Man vaccineras mot gula febern vid ett tillfälle. Man brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida.

Graviditet, amning och vaccination

Om man är gravid eller ammar ett barn som är äldre än 6 månader kan man vaccineras i särskilda fall, vid mycket stor smittorisk mot gula febern. Rådgör alltid med läkare.

Behöver man ett intyg om vaccination får man i stället ett särskilt intyg om undantag från vaccination.

Barn och vaccination

Barn som är äldre än nio månader kan vaccineras mot gula febern.

Äldre barn brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida, småbarn brukar få sprutan på utsidan av låret.

Om landet kräver att ett barn som är yngre än nio månader är vaccinerat får barnet ett intyg om undantag från vaccination.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man ibland bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ungefär en vecka efter vaccinationen kan man också till exempel få ont i huvudet, lite feber och bli illamående. De besvär man får brukar gå över inom en eller några dagar.

Vaccinet kan i mycket sällsynta fall orsaka mycket allvarliga biverkningar, särskilt om den som blir vaccinerad är äldre än 60 år. Därför brukar man få ett intyg om undantag från vaccination om man ska resa till länder som kräver intyg men där det inte finns risk för att smittas. Finns det däremot en risk för att smittas rekommenderas vaccination.

Senast uppdaterad:
2016-07-01
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till