Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa.

Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till vår mottagning.

Vi erbjuder samtalsbehandling utifrån etablerade metoder, i första hand Fokuserad acceptance and commitment therapy (FACT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Våra psykologer arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare och övrig behandlingspersonal. För att få träffa en psykolog behöver du ingen remiss, du kan antingen kontakta mottagningen per telefon eller via Mina vårdkontakter på 1177.se. Du få en kontakt med psykolog via din läkare eller annan behandlare på mottagningen.

Ditt läkarbesök

Vid behov kan läkaren undersöka hur du mår och ta blodprover för att utesluta att det är en kroppslig sjukdom som orsakar dina besvär. Om du är intresserad av samtalsbehandling, och läkaren tror att det skulle kunna hjälpa dig, kan det bli aktuellt med att få träffa en psykolog. Önskar du komma i kontakt direkt med en psykolog utan att träffa läkare finns också den möjligheten. Läkaren kan vid behov förskriva lindrande medicin och ibland kan det vara nödvändigt med en kortare sjukskrivning. Om du har fått medicin utskriven kallar din läkare dig till ett uppföljningsbesök, för att se hur du påverkas av medicinen och om dosen behöver justeras. 

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) innebär att du får hjälp att må och fungera bättre genom att ändra ditt beteende, din syn på dig själv och din syn på omvärlden.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Panikångest samt ångest och oro
  • Depression och nedstämdhet
  • Stressrelaterade problem
  • Utmattning
  • Sömnproblem
  • Kriser och sorg
  • Svårigheter i sociala situationer och bristande självkänsla
  • Återkommande och påträngande tankar
  • Koncentrationssvårigheter

Dina besök hos oss

Du får träffa en psykolog för bedömningssamtal. Målet med behandlingen kan vara att dina besvär ska minska, att du ska klara av att hantera vardagliga aktiviteter eller att du ska kunna uppskatta och njuta av ditt liv igen.

Första besöket

Under ditt första besök pratar vi om dina problem och hur de hindrar dig från att klara av din vardag. Vi frågar om dina förväntningar och förhoppningar och försöker att anpassa behandlingen så mycket som möjligt efter dem. Vi berättar också om metoden KBT och sätter ramar för dina fortsatta besök. Vanligtvis träffas vi en gång i veckan under 5-10 veckor, men det kan också röra sig om enstaka besök med längre mellanrum. Om vi bokar in ett nytt möte kan du få med dig en uppgift att genomföra till dess. Det kan exempelvis handla om att läsa på om ditt tillstånd, fundera över vad du vill göra mer av i livet, eller observera hur du beter dig i olika situationer.

Följande besök

Du får göra övningar och utmana dig själv både under och mellan besöken. När du kommer hit går vi igenom dina hemuppgifter, diskuterar viktiga händelser som inträffat sedan ditt senaste besök och undersöker vad som får dig att trivas bättre med tillvaron. När du har verktygen för att arbeta vidare på egen hand avslutas behandlingen. Ibland bokas uppföljande besök in längre fram.

Innehållsansvarig för denna sida:

Peter Sjöstedt

Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Familjeläkarna Falkenberg.