Rehab-team

Hos Familjeläkarna finns ett rehab-team bestående av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och rehab-samordnare.

Rehab-teamet har som mål att kunna ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig smärta. Teamet riktar sig till patienter i åldrarna 16-67 år.

Dina besök är kostnadsfria och du behöver ingen remiss.

Här kan du bland annat få hjälp med:

  • Identifiering av dina behov
  • Motiverande samtal
  • Rådgivning
  • En plan för din rehabilitering
  • Samordning av rehabiliteringsinsatser, till exempel sjukgymnast eller psykolog/kurator
  • Kontakt och samordning med arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling, fackförbund och försörjningsstöd

Ditt besök hos oss

Som sjukskriven är det lätt att komma bort från ett socialt sammanhang och förlora kontakten med sina vardagliga rutiner. Det är också vanligt att känna en oro inför framtiden. När du träffar en rehabkoordinator läggs därför stort fokus på att stärka din motivation och ditt självförtroende.

För att du ska få bästa möjliga hjälp pratar vi brett om din livssituation, dina besvär och dina behov. Du får tips och råd och tillsammans sätter vi upp en plan för din rehabilitering. Rehabkoordinatorn bistår i din kontakt med vården och kan vid behov hjälpa dig att prata med exempelvis försäkringskassan eller arbetsgivaren.

Ibland kallas du till ett återbesök, men främst sker de uppföljande samtalen via telefon.

Sekretess

Kontakt med en viss myndighet eller organisation kan i vissa fall vara bra för din rehabilitering. Vi ber alltid om ditt skriftliga samtycke innan vi tar kontakt. I samtycket står vilken eller vilka myndigheter vi får kontakta. Avsikten är att hjälpa dig och att du ska känna dig trygg.

Innehållsansvarig för denna sida:

Peter Sjöstedt

Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Familjeläkarna Falkenberg.