Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Caroline Kaschner

Verksamhetschef

Anne-Marie Röllike

Medicinsk sekreterare

Malin Johnsson

Medicinsk sekreterare

Hanna Karlsson

Medicinsk sekreterare

Lisa Ljunggren

Medicinsk sekreterare

Djana Hollman

Distriktssköterska, BVC-kompetens, astmasköterska

Csaba Èles

Specialist i allmänmedicin med kompetens inom allmän kärlkirurgi och plastikkirurgi

Bengt Augustsson

Specialist i allmänmedicin

Katarina Wiklund

Specialist i allmänmedicin, gynekologi och obstetrik. Medicinskt ledningsansvarig

Tibor Iványi Lauterbach

Specialist i allmänmedicin, specialist i anestesi och intensivvård, specialist i arbets- och miljömedicin

Helen Blom

Specialist i ortopedi, ST-läkare

Nurshin Hareni

ST-läkare

Zaid Al Djindil

ST-läkare

Anders Hellenäs-Silano

Psykolog

Elin Johansson

Psykolog

Malin Rehn

Psykolog

Johanna Herrström

Arbetsterapeut

Susanna Persson

Rehabkoordinator

Eva Warensce

Distriktssköterska

Maria Karlsson

Distriktssköterska

Ulrika Johansson

Distriktssköterska

Sofie Persson

Sjuksköterska

Matilda Franzén

Sjuksköterska

Elin Hallström

Sjuksköterska

Sara Nilsson

Sjuksköterska

Stefanie Claesson

Sjuksköterska

Annika Appelgren

Undersköterska

Monica Johansson

Undersköterska

Siv-Britt Andersson

Undersköterska

Ann-Christin Lindh

Lokalvårdare, receptionist

Lena Lundqvist

BVC-läkare

Shalala Babayeva

Underläkare

Eva Bengtsson

Distriktssköterska

Ing-Marie Persson

Distriktssköterska

Katrin Möller

Medicinsk sekreterare

Pia Brag

Distriktssköterska