BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Pia Brag

BVC-sjuksköterska

Eva Warensce

BVC-sjuksköterska

Djana Hollman

Distriktssköterska

Caroline Kaschner

Verksamhetschef

Skicka e-post

Lena Lundqvist

BVC-läkare