föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Alkohol

 • Allergi

 • Astma/KOL

 • Barnavårdscentral

 • Demens

 • Diabetes

 • Hud

 • Hälsokontroller

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Infektion

 • Injektioner

 • Intyg

 • Psykisk ohälsa

 • Rehabteam

 • Sår och stygn

 • Tobaksavvänjning

 • Vaccination

 • Äldremottagning

 • Mottagning i Söderbro

 • Mottagning i Glommen