Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Caroline Kaschner

Verksamhetschef

Anne-Marie Röllike

Medicinsk sekreterare

Malin Johnsson

Medicinsk sekreterare

Anette Affelin

Medicinsk sekreterare

Hanna Karlsson

Medicinsk sekreterare

Lisa Ljunggren

Medicinsk sekreterare

Hans Peterson

Barnläkare

Djana Hoffman

Distriktssköterska/Astma/KOL-sköterska

Csaba Èles

Specialist i allmänmedicin med kompetens inom allmän kärlkirurgi och plastikkirurgi

Arne Larsson

Specialist i allmänmedicin

Bengt Augustsson

Specialist i allmänmedicin

Katarina Wiklund

Specialist i allmänmedicin, gynekologi och obstetrik. Medicinskt ledningsansvarig

Tibor Iványi

Specialist i allmänmedicin, specialist i anestesi och intensivvård, specialist i arbets- och miljömedicin

Helen Blom

Specialist i ortopedi

Nurshin Hareni

ST-läkare

Zaid Al Djindil

ST-läkare

Anders Hellenäs-Silano

Psykolog

Elin Johansson

Psykolog

Malin Rehn

Psykolog

Johanna Herrström

Arbetsterapeut

Susanna Persson

Rehabkoordinator

Eva Warensce

Distriktssköterska

Maria Karlsson

Distriktssköterska

Ulrika Johansson

Distriktssköterska

Carina Dynebrink

Astma/KOL-sköterska

Sofie Persson

Diabetessköterska

Anette Larsson

Sjuksköterska

Matilda Franzén

Sjuksköterska

Elin Karlsson

Sjuksköterska

Elin Hallström

Sjuksköterska

Sara Nilsson

Sjuksköterska

Stefanie Claesson

Sjuksköterska

Annika Appelgren

Undersköterska

Monica Johansson

Undersköterska

Siv-Britt Andersson

Undersköterska

Ann-Christin Lindh

Lokalvårdare