föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Alkohol

  Har du funderingar kring dina alkoholvanor? Undrar du var gränsen går mellan bruk och missbruk? Vi kan bland annat hjälpa dig med information om alkohol och beroende, motiverande samtal, målsättning, vägledning och metoder för att förändra dina dryckesvanor.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Hälsokontroller

  Är du orolig för din hälsa? Då är du välkommen att boka en hälsokontroll hos oss. En inblick i kroppens brister och behov är bra för såväl gammal som ung. En hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen, men den ger en fingervisning om ditt aktuella hälsoläge och vad du kan förändra för att öka ditt välbefinnande.

  Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller sätta in mediciner för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. 

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Lättakut

  Här kan du bland annat få hjälp med:

  • Akuta sårskador
  • Förkylning och luftvägsinfektioner
  • Akuta öronbesvär
  • Urinvägsinfektion
  • Allergiska reaktioner (ej utredning) och insektsbett
  • Nytillkommen smärta
  • Akuta ögonbesvär

  Du kommer att få träffa en sjuksköterska som gör en första bedömning av dina symtom. Därefter får du vid behov träffa en läkare eller annan medicinsk kompetens.

  Långvariga besvär?
  Har du mer långvariga besvär som behöver utredning och/eller frågeställningar som kräver mer tid, samt vid ärenden som rör sjukskrivning och intyg rekommenderar vi att du bokar en planerad läkartid via telefon alternativt via våra e-tjänster på www.1177.se.

  Boka tid om ditt besök t ex gäller: 

  • Receptförnyelse
  • Öronspolning
  • Infusioner
  • Injektioner och vaccination
  • Suturtagning
  • Sjukskrivningar
  • Besvär som varat mer än två veckor
  Ring för att boka tid.
  kl. 8.00-16.30

  (Vid extra hög belastning kan lättakuten komma att stänga tidigare)

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Vi har även provtagning på vår mottagning i Glommen. Tänk på att du behöver ordination från läkare för att ta prover. 

  Provtagning Söderbro:
  Öppet måndag-torsdag kl. 8.00-11.00 och 13.00-16.00, fredag kl. 8.00-11.00
 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

 • Rehabteam

  Hos oss på Capio Familjeläkarna finns ett rehabteam bestående av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och rehabsamordnare.

  Rehabteamet har som mål att kunna ge snabbare och bättre hjälp till dig med psykiska besvär eller långvarig smärta. Teamet riktar sig till dig som är 16-67 år.

  Dina besök är kostnadsfria och du behöver ingen remiss.

  Här kan du bland annat få hjälp med:

  • Identifiering av dina behov
  • Motiverande samtal
  • Rådgivning
  • En plan för din rehabilitering
  • Samordning av rehabiliteringsinsatser, till exempel sjukgymnast eller psykolog/kurator
  • Kontakt och samordning med arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling, fackförbund och försörjningsstöd
 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Muskler och leder

  Sjukgymnastik/fysioterapi
  För åkommor som kräver kontakt / behandling av sjukgymnast / fysioterapeut hänvisar vi till StrandHälsan, Söderbro center:

  Nygatan 64,
  311 31 Falkenberg
  0346-100 82
  info@strandhalsan.se

  Arbetsterapi
  Hos oss på Capio Familjeläkarna möter du vår arbetsterapeut Johanna Herrström. 

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Vaccin och priser:

  • Rådgivning 
  • Hepatit A, vuxen 
  • Hepatit A, barn 
  • Hepatit A + B, vuxen (Twinrix) 
  • Hepatit A + B, barn (Twinrix) 
  • Hepatit B, vuxen
  • Hepatit B, barn 
  • Tyfoid 
  • Gula febern 
  • Japansk Encephalit, vuxen 
  • Japansk Encephalit, barn 
  • Hjärnhinneinflammation 
  • Polio 
  • Stelkramp 
  • Stelkramp, difteri 
  • Stelkramp, difteri, kikhosta (Boostrix) 
  • Stelkramp, difteri, kikhosta, polio (Boostrix polio) 
  • Gammaglobulin 
  • Malaria
  • Läkarbesök krävs för recept  
  • Influensa, riskgrupp 
  • Influensa, ej riskgrupp
  • Pneumokocker, riskgrupp 
  • Pneumokocker, ej riskgrupp 
  • TBE, vuxen 
  • TBE, barn  
  • Vattkoppor 
  • HPV (Gardasil) (läkarbesök krävs för recept) 
  • Recept kolera (läkarbesök krävs för recept)
 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

  Hos oss kan du få hjälp med:

  • Telefonrådgivning av sköterska
  • Genomgång av dina mediciner
  • Individuell vårdplanering
  • Hälsosamtal med sköterska
  • Förebyggande hälsovård
  • Hjälp vid inkontinens
  • Diabetessköterska
  • Minnesutredning

  Du som är 75 år eller äldre är välkommen att ringa oss på telefon utan tonval.

  Helgfria vardagar kl. 8.00-17.00
  0346-71 50 82
 • Filial i Glommen

  På vår mottagning i Glommen tar vi emot dig med långvariga besvär eller som lever med en kronisk åkomma som behöver regelbunden uppföljning. Vår mottagning i Glommen är en filial till vårdcentralen i Söderbro.

  På vår filial i Glommen har vi distriktssköterskemottagning måndagar och torsdagar. Endast tidsbokade besök.
 • Sjukgymnastik

  Vi har ett samarbete med Strandhälsans fysioterapeuter och har möjlighet att boka vissa tider direkt till dem. För övrig bokning kontakta Strandhälsan. Gå gärna in på deras hemsida.

  OBS! Besöken hos fysioterapeuten sker inne på Strandhälsan.

 • Stressgrupp

  För vem?
  Vuxna patienter som upplever uttalad stress i vardagen eller som är i en rehabiliterande fas med utmattningssyndrom, det vill säga, inte för dem som befinner sig i akut utmattningsfas.

  Innehåll?
  Vi arbetar utifrån KBT och mer specifikt utifrån ACT (Acceptance and Commitment Therapy), med fokus på bland annat återhämtning, medveten närvaro, acceptans, värderingar och sömn. Upplägget innebär mer eller mindre aktivt deltagande från patienterna, psykoedukation, hemuppgifter, 15 minuters paus. Leds av psykologerna Elin Johansson och Anders Hellenäs Silano.

  Kostnad?
  Som ett vanligt besök psykologbesök, 100 kr.

  Hur anmäler jag mig?
  Du kan anmäla intresse via någon av receptionerna på Skrea eller Söderbro eller ringa in på tel. 0346- 71 50 50. Någon av psykologerna kommer att ringa upp dig för ett kortare bedömningssamtal där vi tillsammans tar ställning till om gruppen är något för dig .