föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

  • Alkohol

  • Allergi

  • Astma/KOL

  • Demens

  • Diabetes

  • Hud

  • Hälsokontroller

  • Högt blodtryck (hypertoni)

  • Infektion

  • Injektioner

  • Intyg

  • Lättakut

  • Provtagning

  • Psykisk ohälsa

  • Rehabteam

  • Sår och stygn

  • Tobaksavvänjning

  • Muskler och leder

  • Vaccination

  • Äldremottagning

  • Filial i Glommen

  • Sjukgymnastik

  • Stressgrupp