Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Caroline Kaschner

Verksamhetschef

Skicka e-post

Anne-Marie Röllike

Medicinsk sekreterare

Malin Johnsson

Medicinsk sekreterare

Hanna Karlsson

Medicinsk sekreterare

Lisa Ljunggren

Medicinsk sekreterare

Csaba Èles

Specialist i allmänmedicin med kompetens inom allmän kärlkirurgi och plastikkirurgi

Bengt Augustsson

Specialist i allmänmedicin

Tibor Iványi-Lauterbach

Specialist i allmänmedicin, specialist i anestesi och intensivvård, specialist i arbets- och miljömedicin

Helen Blom

Specialist i ortopedi, ST-läkare

Nurshin Hareni

ST-läkare

Zaid Al Djindil

ST-läkare

Anders Hellenäs-Silano

Psykolog

Elin Johansson

Psykolog

Föräldraledig

Malin Rehn

Psykolog

Johanna Herrström

Arbetsterapeut

Susanna Persson

Rehabkoordinator

Eva Warensce

Distriktssköterska

Maria Karlsson

Distriktssköterska

Djana Hollman

Distriktssköterska/BVC-kompetens, astmasköterska

Ulrika Johansson

Distriktssköterska

Sofie Persson

Diabetessköterska

Matilda Franzén

Sjuksköterska

Elin Hallström

Sjuksköterska

Sara Nilsson

Sjuksköterska

Föräldraledig

Stefanie Claesson

Sjuksköterska

Annika Appelgren

Undersköterska

Monica Johansson

Undersköterska

Siv-Britt Andersson

Undersköterska

Ann-Christin Lindh

Lokalvårdare, receptionist

Katrin Möller

Medicinsk sekreterare

Eva Bengtsson

Distriktssköterska

Ing-Marie Persson

Distriktssköterska

Shalala Babayeva

Underläkare

Fatima Bonafe

Sjuksköterska

Josephine Oskarsson

Psykolog

Lena Lundqvist

BVC-läkare

Per Enqvist

Underläkare

Pia Brag

Distriktssköterska