BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Caroline Kaschner

Tf Verksamhetschef

Charlotte Kjellner

Barnsjuksköterska

Telefontid helgfria vardagar 8.00-9.00

Lena Nobring

Barnsjuksköterska

Telefontid helgfria vardagar 8.00-9.00

Ulla Bengtsson

BVC-sjuksköterska, distriktssköterska

Telefontid helgfria vardagar 8.00-9.00

Lisa Stridh

Psykolog

Ola Anderson

Barnläkare

Anders Samuelsson

Specialist i allmänmedicin

Zita Szavuly

Specialist i allmänmedicin