BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Svensson

Verksamhetschef

Charlotte Kjellner

Barnsjuksköterska

Ulla Bengtsson

BVC-sjuksköterska, distriktssköterska

Ewa Senneberg

BVC-sjuksköterska, distriktssköterska

Lisa Stridh

Psykolog

Anders Samuelsson

Specialist i allmänmedicin

Zita Szavuly

Specialist i allmänmedicin

Carl-Johan Bratt

Specialist i allmänmedicin