Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Svensson

Verksamhetschef

Barbara Densert

Öron-näsa-hals-specialist

Hilmi Desai

Öron-näsa-hals-specialist