föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Allergi

 • Astma/KOL

 • Demens

 • Distriktssköterska / diabetessjuksköterska

 • Företagshälsa

 • Våra mottagningar

 • Hud

 • Hälsokontroll hos läkare

 • Hälsokontroll hos sjuksköterska

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Infektion

 • Injektioner

 • Inkontinens

 • Intyg

 • Lättakut

 • Privat sjukvårdsförsäkring

 • Provtagning

 • Psykisk ohälsa (IBH)

 • Sår och stygn

 • Tobaksavvänjning

 • Vaccination