Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Svensson

Verksamhetschef

Marie Larsson

Bitr. verksamhetschef

Jenny Eriksson

Medicinsk sekreterare

Åse Klang

Medicinsk sekreterare

Lisbeth Klawitter

Medicinsk sekreterare

Saralisa Lemen

Medicinsk sekreterare

Susanne Nilsson

Medicinsk sekreterare

Marie Wessberg

Medicinsk sekreterare

Enisa Arapovic

Administrativ assistent

Marie Hestås Svensson

Receptionist

Marcus Karlsson

Psykolog

Britt-Louise Lekterius

Kurator

Jason Davidge

Specialist i allmänmedicin

Viktor Eklund

Specialist i allmänmedicin

Azra Avdic

Specialist i allmänmedicin

Carl-Johan Bratt

Specialist i allmänmedicin

Zita Szavuly

Specialist i allmänmedicin

Anders Samuelsson

Specialist i allmänmedicin

Jörgen Regnell

Specialist i allmänmedicin

Walid Hammoud

ST-läkare

Per Gadell

ST-läkare

Gunilla Brattberg

Diabetessköterska, distriktssköterska

Agneta Jansson

Diabetessköterska, distriktssköterska

Malin Malis

Distriktssköterska

Linda Särnblad

Distriktssköterska

Fahira Kocevic

Distriktssköterska

Anneli Funck

Sjuksköterska

Pernilla Hackberg

Sjuksköterska

Lisa Nathell

Sjuksköterska

Jutta Qvant

Sjuksköterska

Marie Sjöö

Sjuksköterska

Victoria Stenmo

Sjuksköterska

Kerstin Söderlund

Sjuksköterska

Ida Stjärnesund

Sjuksköterska

Christina Andersson

Undersköterska

Johanna Eltes

Undersköterska

Susanne Kjellberg

Undersköterska