Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Wagram Hakopian

Verksamhetschef

Marie Larsson

Bitr. verksamhetschef

Marie Hestås Svensson

Receptionist

Enisa Arapovic

Administrativ assistent

Lisbeth Klawitter

Medicinsk sekreterare

Åse Klang

Medicinsk sekreterare

Susanne Nilsson

Medicinsk sekreterare

Marie Wessberg

Medicinsk sekreterare

Jenny Eriksson

Medicinsk sekreterare

Saralisa Lemen

Medicinsk sekreterare

Azra Avdic

Specialist i allmänmedicin

Kristoffer Brodin

Specialist i allmänmedicin

Anders Samuelsson

Specialist i allmänmedicin

Zita Szavuly

Specialist i allmänmedicin

Carl-Johan Bratt

Specialist i allmänmedicin

Jason Davidge

ST-läkare

Viktor Eklund

ST-läkare

Amanda Kerstis

ST-läkare

Marcus Karlsson

Psykolog

Britt-Louise Lekterius

Kurator

Agneta Jansson

Diabetessköterska, distriktssköterska

Gunilla Brattberg

Diabetessköterska, distriktssköterska

Cecilia Björklund

Diabetessköterska, distriktssköterska

Fahira Kocevic

Distriktssköterska

Föräldraledig

Jessica Carlsson

Distriktssköterska

Vikarie

Malin Malis

Distriktssköterska

Kerstin Söderlund

Sjuksköterska

Pernilla Hackberg

Sjuksköterska

Anneli Funck

Sjuksköterska

Anna-Karin Larsson

Sjuksköterska

Lisa Nathell

Sjuksköterska

Victoria Stenmo

Sjuksköterska

Jutta Qvant

Sjuksköterska

Johanna Eltes

Undersköterska

Christina Andersson

Undersköterska

Susanne Kjellberg

Undersköterska