BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Charlotte Lagerqvist

Verksamhetschef

Anneli Lindgren

BVC-sköterska

Susanna Kämpäs

BVC-sjuksköterska/distriktssköterska

Anna Alfredsson

Barnhälsovårdspsykolog

Josefina Malmberg

BVC-sjuksköterska/distriktssköterska