Våra behandlingar / åtgärder

Rehab, våra behandlingar. Man med medicinboll.

Hos oss på Capio Husläkarna Kungsbacka har du möjlighet att få hjälp med undersökning, bedömning, behandling och rådgivning av sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut.

Rehabilitering (rehab) är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du som har varit sjuk eller skadad ska återfå så mycket som möjligt av din funktionsförmåga. 

Genom rehabiliterande träning hjälper vi dig att i möjligaste mån återfå de förmågor du hade innan du blev sjuk eller skadad. Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan.

Vilken form av rehabilitering du får beror helt på din skada eller sjukdom. Vi kan hjälpa dig med både nya och långvariga besvär. Vi sätter alltid upp målet för behandlingen tillsammans med dig. 

Du behöver inte ha en remiss för att söka vård hos oss.

Dina besök hos oss

Vid ditt första besök hos oss får du först berätta om dina besvär. Vi brukar bland annat fråga följande:

  • Har du ont någonstans? I vilken del av kroppen har du ont eller andra besvär?
  • När uppstod problemet?
  • Har du ont hela tiden eller känns det vid en viss rörelse eller tid på dygnet?
  • Hur påverkar besvären din vardag?
  • Vad är ditt mål med behandlingen?

Kroppslig undersökning

När vi vet mer om dina besvär gör vi ofta en kroppslig undersökning. Ibland behöver du då t.ex. ta av dig tröjan för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning. En kroppslig undersökning kan bland annat innebära att vi:

  • Tittar och känner på muskler och hud för att se om området är svullet eller missfärgat
  • Undersöker om leden har full rörlighet
  • Testar din muskelkraft, känsel och reflexer
  • Provocerar fram smärta för att se exakt var det känns och vad som orsakar den

Behandling

Ibland får du med dig en eller flera hemövningar redan vid första besöket. Det kan också hända att du behöver komma tillbaka för vidare undersökning och bedömning. Vid kommande besök berättar vi mer om vad som orsakar dina besvär och påbörjar din behandling. Beroende på besvär och behov får du hjälp med behandling hos oss eller stöd att träna hemma själv.

Innehållsansvarig för denna sida:

Maria Magnil-Molinder
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Husläkarna Kungsbacka