Vaccin mot influensa tillfälligt slut

Vårt influensavaccin är tillfälligt slut. Vi informerar på hemsidan när nytt finns på plats. 

Journal via nätet

Läs dina journalanteckningar, diagnoser och vissa provsvar via nätet.


Gå in på 1177.se och logga in med e-legitimation. Du hittar din information i journaltjänster, under rubriken Journalen. De första journalanteckningarna kommer att vara från 1 september 2015.

För mer information, se vår FAQ nedan.