Vaccin mot influensa tillfälligt slut

Vårt influensavaccin är tillfälligt slut. Vi informerar på hemsidan när nytt finns på plats. 

Så mycket kostar ditt besök

Våra patientavgifter. Man som betalar med kort.

Här finner du våra patientavgifter. Vi följer de patientavgifter som Region Halland har satt upp.

Avgiftsfritt för barn och äldre

Barn och unga under 20 år samt patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppenvård (fr.o.m. 1 januari 2017).

Våra priser

Priserna i listan nedan gäller för alla vårdcentraler som ingår i Vårdval Halland. Tänk på att denna mottagning kanske inte har alla mottagningar som står i prislistan.

Högkostnadsskyddet ligger på 1 100 kr. Högkostnadsskyddet gäller när du besöker en läkarmottagning och när du får sjukvårdande behandling som kan ges av till exempel distriktssköterska, sjukgymnast eller psykolog. 

Besök Pris i SEK
Allmänläkare 150
Distrikts- / BVC- / sjuksköterska / undersköterska 0
Barnhälsovård 0
Barn och ungdomar (upp till året de fyller 20 år) 0
Äldrevård (85 år eller äldre) 0
Kurator 100
Psykolog 100
Arbetsterapeut / sjukgymnast / fysioterapeut 100

 
Läs mer om patientavgifter i Halland på 1177.se.

Återbud / uteblivet besök

Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid. Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före ett bokat besök, eller helt uteblir, får du betala en avgift.