Vaccination mot rabies (1177)

Artikeln är hämtad från 1177 Vårdguiden

Sammanfattning

Rabies orsakas av virus och kan smitta vid kontakt med saliven från ett smittat däggdjur med symtom på rabies, oftast hundar. Du kan skydda dig med vaccin men sjukdomen är ovanlig. Därför behöver du oftast inte vaccinera dig om du gör kortare resor och har tillgång till sjukvård för behandling efter bett.

Rabies finns i stort sett i hela världen och förekommer mest i Afrika, Asien och Nord-, Mellan- och Sydamerika.

När ska jag vaccinera mig?

Du bör vaccineras mot rabies om du ska resa till länder där sjukdomen finns och av olika skäl ska ha nära kontakt med djur eller stanna en längre tid. Barn är särskilt utsatta.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig.

Du får rabiesvaccinet genom en spruta. Sprutan kan du få i överarmen.

Barn som är äldre än tre år brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida. Barn som är yngre än tre år får oftast vaccinet på lårets framsida.

För att få ett bra skydd på resan ska du vaccineras mot rabies vid tre tillfällen:

  • Första dosen helst en månad före avresa.
  • Andra dosen, i regel en vecka efter dos ett.
  • Tredje dosen, i regel två till tre veckor efter dos två.

Efter tredje dosen har du ett grundskydd mot rabies i minst ett år.

Barn som har fyllt ett år kan vaccineras med samma intervall som vuxna.

Råd om du utsätts för smitta

Här är några råd om du får ett bett eller om du blir slickad på ett sår eller i ansiktet av ett däggdjur:

Du som är vaccinerad mot rabies

  • Tvätta området noggrant med tvål och vatten.
  • Sök vård direkt, absolut senast inom två dygn för ytterligare behandling. Även om du är vaccinerad får du två extradoser, en så snart som möjligt och en tre dagar senare.

Du som inte är vaccinerad mot rabies

  • Tvätta rent området noggrant med tvål och vatten.
  • Sök vård så snart som möjligt, absolut senast två dygn för ytterligare behandling.
  • Du får behandling med immunglobulin mot rabies som ger omedelbart men kortvarigt skydd mot rabies. Du får dessutom flera doser av rabiesvaccin.

Misstänkt rabiessmitta ska i Sverige bedömas akut på infektionsklinik.

Graviditet och amning

All erfarenhet visar att du kan vaccinera dig mot rabies när du är gravid och när du ammar.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. Besvären brukar gå över inom ett par dagar.

Senast uppdaterad:
2017-12-15
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, specialist i infektionssjukdomar, Infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till