Stänger tidigare 20 mars

  • Onsdagen den 20 mars stänger vårdcentralen 17.00.
  •  20-22 mars är det begränsad bemanning på vårdcentralen och telefonen pga. utbildning.

Hälsosamtal

Hälsosamtal. Samtal mellan vårdgivare och patient.

Du som känner dig stressad, röker, är fysiskt inaktiv eller har problem med alkohol eller mat är varmt välkommen till oss för ett hälsosamtal.

I dagens samhälle är en stor del av sjukdomarna kopplade till vår livsstil. Ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk för att utveckla fysiska och psykiska besvär. 

Hos oss kan du få hjälp med:

  • Samtal och råd kring tobaksbruk och alkoholvanor
  • Samtal och råd kring matvanor och vikt
  • Samtal och råd kring träning och fysisk hälsa
  • Samtal och råd kring stress och sömnproblem
  • Hjälp att sammanställa individuella handlingsplaner

Ditt besök hos oss

Du kan själv boka ett hälsosamtal hos oss, eller bli remitterad hit av en läkare eller sjuksköterska. Under hälsosamtalet försöker vi att skapa oss en bild av hur du mår. Vi samtalar kring dina levnadsvanor och diskuterar vad du kan göra för att må bättre. 

Vid behov kan vi göra en blodtrycksmätning, mäta ditt BMI (body mass index) och midjemått eller göra en spirometri (ett utandningsprov).

Om du behöver mer hjälp inom ett visst område guidar vi dig rätt inom sjukvården.

Vi hjälper dig att komma i kontakt med den mottagning du behöver. Läs mer om våra behandlingar via länkarna nedan.

Sjukgymnast

Tobaksavvänjning

Innehållsansvarig för denna sida:

Peter Sjöstedt
Specialist i allmänmedicin,
Regional medicinsk chef

Innehållsansvarig för denna sida:

Maria Magnil-Molinder
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Husläkarna Kungsbacka