Nytt telefonnummer 1/12

Från och med den första december kommer du att kunna nå vårdcentralen, distriktsköterskemottagningen, barnavårdscentralen och rehab på ett och samma nummer: 0300-566 766.

Blodtrycksmätning (1177)

Artikeln är hämtad från 1177 Vårdguiden