föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Barnavårdscentral

  Vi på barnavårdscentralen arbetar med barns hälsa, trygghet och utveckling.

  Vår uppgift är att tillsammans med dig se till att ditt barn får den hälsovård som behövs för att utvecklas, växa och må bra. Vi finns också här för att ge dig som förälder stöd i din föräldraroll. Vi arbetar efter de nationella riktlinjer som finns för barnhälsovården i Sverige. All barnhälsovård i Sverige är gratis.

  Är du nybliven förälder erbjuder vi ett hembesök den första tiden. Därefter följer vi barnets utveckling och hälsa upp till sex års ålder vid era besök på vår BVC-mottagning. Vid behov gör vi extra uppföljningar av barnets hälsa eller hjälper dig att komma i kontakt med barnläkare, psykolog eller andra specialister. Vi erbjuder också råd och stöd om amning samt vaccination enligt Region Hallands barnvaccinationsprogram.

  Under barnets första år erbjuder vi också föräldragrupper där du får träffa andra föräldrar och samtala om olika ämnen som rör barn.

  Öppet:
  Måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.00-17.00, onsdag 8.00-18.00.
  Telefontid: Måndag-torsdag 7.30-16.00. Fredag 7.30-15.00.
  0300-566 766
 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Drop-in: barn 0-12 år

  Välkommen till vår drop-in för barn upp till 12 år. Denna mottagning är öppen tre dagar i veckan med särskilda läkartider för våra yngre patienter. 

  Hos oss kan ditt barn få hjälp med lättare akuta besvär som:

  • Infektioner i luft- och urinvägar
  • Hudutslag
  • Allergi
  • Akuta magsmärtor
  • Olycksfall
  • Sårskador
  Vår barn-dropin och dsk-dropin tar tills vidare endast emot besök som förbokats via telefon. Vi behöver redan innan besöket kunna ställa standardfrågor om en risk för smitta med coronavirus. Om du vill boka besökstid ring oss på telefon 0300-566766.
 • Drop-in till distriktssköterska

  En distriktssköterska är en specialistutbildad sjuksköterska som bland annat förskriver vissa läkemedel och hjälpmedel. Våra distriktssköterskor gör bedömningar och behandlar, medverkar i folkhälsoarbete och ger råd vid sjukdom och ohälsa.

  Hos oss kan du få hjälp med:

  • Eksem, hudutslag, prickar
  • Ögoninfektioner
  • Nyuppkomna sår
  • Öronbesvär, såsom klåda eller bedömning av vaxpropp
  • Injektioner enligt remiss
  • Stygnborttagning
  Vår barn-dropin och dsk-dropin tar tills vidare endast emot besök som förbokats via telefon. Vi behöver redan innan besöket kunna ställa standardfrågor om en risk för smitta med coronavirus. Om du vill boka besökstid ring oss på telefon 0300-566766.
 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

  Prickmottagning
  Vid ett par tillfällen varje år har vi vi drop-in till vår prickmottagning hos Capio Husläkarna Kungsbacka. Då har vi en hudläkarspecialist på plats som undersöker hudförändringar och kan ge svar på frågor om hud. Håll utkik efter datum och tider här på vår hemsida.

 • Hälsokontroller

  Är du orolig för din hälsa? Då är du välkommen att boka en hälsokontroll hos oss. En inblick i kroppens brister och behov är bra för såväl gammal som ung. En hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen, men den ger en fingervisning om ditt aktuella hälsoläge och vad du kan förändra för att öka ditt välbefinnande.

  Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller sätta in mediciner för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. 

  I hälsokontrollen ingår:

  • Kontroll av blodvärde
  • Blodsockerkontroll
  • Leverprov
  • Njurfunktionsprover
  • Kontroll av blodfetter (kolesterol)
  • Ämnesomsättningsprov (TSH) – Endast kvinnor
  • Prostataprov (PSA) – Efter önskemål, endast män över 50 år. 
  • Avföringsprov – Efter önskemål, endast personer över 50 år
  • HIV – Efter önskemål
  • BMI (Body mass index), längd och vikt
  • Blodtryckskontroll
  • EKG
  • Synkontroll
  • Hörseltest
  • Lungfunktionstest
  • Medicinsk undersökning
 • Hälsosamtal

  I dagens samhälle är en stor del av sjukdomarna kopplade till vår livsstil. Ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk för att utveckla såväl fysiska som psykiska besvär. I mötet med dig utgår vi alltid från ditt livssammanhang och sätter det friska i centrum. Vi samtalar kring dina levnadsvanor hjälper dig att sammanställa en individuell handlingsplan. 

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

  Mät ditt blodtryck själv i vårt blodtrycksrum
  Hos oss har du möjlighet att själv mäta ditt blodtryck på en tid som passar dig. I vårt blodtrycksrum finns en automatisk blodtrycksmätare. Fullständiga instruktioner för hur mätningen går till finns i blodtrycksrummet.

  Blodtrycksrummet finns på första våningen och har samma öppettider som vårdcentralen. Du behöver inte anmäla dig i receptionen när du kommer hit för att mäta ditt eget blodtryck.

  Har du fått en ordination av läkare?
  Ibland kan det vara så att du ordinerats av läkare att mäta ditt blodtryck vid ett antal tillfällen. Då använder du dig av ett särskilt formulär som du hittar inne i blodtrycksrummet. Efter mätningen får du skriva ner resultatet i formuläret och lämna i den brevlåda som finns i samma rum. Ditt blodtryck kommer då att dokumenteras i din journal.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

  Infusion (dropp)
  Ibland behöver vätska, näring eller läkemedel ges via infusion, vardagligt kallat dropp. Om din läkare har ordinerat infusionsbehandling hjälper våra sjuksköterskor dig.

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

  Kompletterande behandling
  Du som har inkontinensbesvär kan även få hjälp med individuellt anpassad sjukgymnastik på vår rehabmottagning, som till exempel bäckenbottenträning.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Drop-in:
  Helgfria vardagar 8.00-11.00

  För att lämna prover behöver du remiss från läkare.

 • Psykisk ohälsa (IBH)

  Du behöver ingen diagnos för att komma till oss. Vanligtvis får du träffa en psykosocial resurs väldigt fort, ibland redan samma dag som du besöker verksamheten. Vi arbetar med korta möten och stegvis vård. Stegvis vård innebär att behandlingens intensitet anpassas efter ditt behov av vård.

  Våra samtal baseras främst på KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, panik, rädsla, utmattning, oro, likgiltighet eller koncentrationssvårigheter.

 • Rehab

  Hos oss på Capio Husläkarna Kungsbacka Rehab arbetar legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster samt arbetsterapeuter.

  Vi kan hjälpa dig med undersökning, bedömning, behandling och rådgivning av både nya och långvariga besvär eller sjukdomar. Vi erbjuder olika typer av behandlingar beroende på vad du har för besvär. Du behöver inte ha en remiss för att söka vård hos oss.

  Vi kan till exempel hjälpa dig som har:

  • Smärta och besvär från muskler och leder
  • Stress, utmattning och spänningshuvudvärk 
  • Nedsatt funktionsförmåga  
  • Livsstilsrelaterade besvär
  • Neurologisk skada eller sjukdom
  • Astma och KOL
  • Inkontinens
  Öppet:
  Måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.00-17.00, onsdag 8.00-18.00.
  Telefontid: Måndag-torsdag 7.30-16.00. Fredag 7.30-15.00.
  0300-566 766
 • Rehabkoordinator

  Rehabkoordinatorns roll
  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del i din rehabilitering. Syftet med att träffa en rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Rådgivning för egenvård eller andra insatser/behandling.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Att samordna kontakter med olika myndigheter, t.ex. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Sekretess
  Kontakt med en viss myndighet eller organisation kan ibland vara nödvändig för din rehabilitering. Kontakten sker endast med ditt samtycke. Avsikten är att du ska känna dig delaktig i det som händer under din rehabiliteringstid.

  Kostnadsfritt och remissfritt
  Ditt besök hos rehabkoordinatorn är kostnadsfritt. Du behöver ingen remiss från läkare eller annan medicinsk kompetens. Välkommen!

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  • Gula febern, Stamaril 500 kr/st
  • Hepatit A, Havrix, Vaqta, barn 450 kr/st
  • Hepatit A, Havrix, Vaqta, vuxen 500 kr/st
  • Hepatit B, Engerix-B, barn 350 kr/st
  • Hepatit B, Engerix-B, vuxen 400 kr/st
  • Hepatit A+B, Twinrix, barn 500 kr/st
  • Hepatit A+B, Twinrix, vuxen 600 kr/st
  • Japansk Encephalit, Ixiaro 1400 kr/st 
  • Meningokock, Nimenrix grupp A, C W135, Y  700 kr/st
  • Meningokock, Bexsero grupp B 1400 kr/sg
  • Polio, stelkramp, difteri, kikhosta, Polio Boostrix 500 kr/st
  • Polio, Polio-Imovax 250 kr/st
  • Pneumockocker, Prevenar 13, riskgrupp 600 kr/st
  • Pneumockocker, Prevenar 13, ej riskgrupp 850 kr/st
  • Pneumockocker, Pneumovax, riskgrupp 250 kr/st
  • Pneumockocker, Pneumovax, ej riskgrupp 375 kr/st
  • Stelkramp, kikhosta, difteri, Boostrix 350 kr/st
  • Stelkramp, difteri , DiTe booster 300 kr/st
  • Säsongsinfluensa, riskgrupp 60 kr/st
  • Säsongsinfluensa, ej riskgrupp 260 kr/st
  • TBE,  barn 350 kr/st
  • TBE, vuxen 400 kr/st
  • Recept, malariatab, Vivotif 200 kr
  • HPV och livmoderhalscancer, Gardasil 1500 kr/st
  • Vattkoppor, Varilrix 675 kr/st
  • Mässlingen, Priorix 350 kr/st
  • PPD 400 kr/st
  • Myggspray, Mosquito Guard 150 kr/st
  • Dukoral, 300 kr/st

  Inför ditt besök
  Inför besöket ber vi dig fylla i ett medicinskt vaccinationsformulär. Du kan skriva ut det här eller fylla i det när du kommer till mottagningen.