Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Charlotte Lagerqvist

Verksamhetschef

Anna Sjögren Musumeci

Medicinsk sekreterare

Christina Tellin

Medicinsk sekreterare

Marie Mattson

Medicinsk sekreterare

Susanne Nordberg

Medicinsk sekreterare

Linda Johansson

Receptionist

Ingeli Andreasson

Specialistläkare

Sumeet Anand

Specialist i allmänmedicin

Jannis Dimitriadis

Specialist i allmänmedicin

Mikael Tingsvik

Specialist i allmänmedicin

Zoya Tolou

Specialist i allmänmedicin

Jonas Jönsson

Specialist i allmänmedicin

Mikael Waldolf

Specialist i allmänmedicin

Anna Johansson

ST-läkare

Hanna Sandqvist

ST-läkare

Lena Nellström

ST-läkare

Julia Mårtensson

ST-läkare

Anna Däldborg Karlhagen

AT-läkare

Kristina (Fia) Westberg

Psykolog

Ann Roos Heilala

Psykolog

Jenny Lindgren

Distriktssköterska, diabetessköterska

Susanne Lind

Distriktssköterska

Marita Stjärnehag

Distriktssköterska

Hanna Kollberg

Distriktssköterska

Caroline Svegelius

Sjuksköterska, bitr. verksamhetschef

Katrin Nellström

Sjuksköterska

Eleonore Andersson

Sjuksköterska

Mikael Thorsell

Sjuksköterska

Annika Dahlgren

Sjuksköterska

Josefine Håll

Sjuksköterska

Camilla Fahlén

Sjuksköterska, Astma/KOL-specialist

Malin Lithander

Undersköterska

Hanna Bjälkander

Värdinna