BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Hedén Rosengren

Verksamhetschef

Anna Alfredsson

BVC-psykolog

Gun Nyqvist

Distriktssköterska, BVC-sköterska, Cert spädbarnsmassage instruktör (IAIM)

Katarina Fornander Möller

Distriktssköterska, BVC-sköterska

Linda Olsson

Distriktssköterska, BVC-sköterska

Lisa Gustafsson

Distriktssköterska, BVC-sköterska

Sofia Mohlén Wenander

Distriktssköterska