Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Hedén Rosengren

Verksamhetschef

Axel Espling-Ek

Sjukgymnast

Manos Roussakis

Sjukgymnast

Paula Fischer

Sjukgymnast

Föräldraledig

Ingrid Jönsson

Arbetsterapeut

Christin Heina

Sjukgymnast

Vikarie