Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Hedén Rosengren

Verksamhetschef

Lotta Blennqvist

Läkarsekreterare, LITA

Ulrika Johansson

Läkarsekreterare

Lena Gentzel

Läkarsekreterare

Anna Hedén Rosengren

Specialist i allmänmedicin

Åsa Lorentzon

Specialist i allmänmedicin

Magnus Bouvin

Specialist i allmänmedicin

Joachim Salén

Specialist i allmänmedicin Medicinskt ansvarig läkare

Marie Benktander

Specialist i allmänmedicin

Kajsa Andersson

ST-läkare

Elin Forsström

ST-läkare

Malin Starck

Leg. Psykolog

Moa Karman

Leg. Psykolog

Linda Olsson

Distriktssköterska, diabetessköterska

Katarina Fornander Möller

Distriktssköterska, inkontinenssjuksköterska

Lisa Gustafsson

Distriktssköterska

Sofia Mohlén Wenander

Distriktssköterska

Frida Brenander

Sjuksköterska

Ulrika Bredman

Sjuksköterska, astma/KOL-sköterska, hjärtsviktssköterska

Lovisa Källenius

Sjuksköterska

Marie Brandel

Sjuksköterska

Eleonor Borgemar

Sjuksköterska

Karin Benettsson

Sjuksköterska

Monika Bengtsson

Undersköterska, värdinna