Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Hedén Rosengren

Verksamhetschef

Lotta Blennqvist

Läkarsekreterare, LITA

Ulrika Johansson

Läkarsekreterare

Lena Gentzel

Läkarsekreterare

Anna Hedén Rosengren

Specialist i allmänmedicin

Åsa Lorentzon

Specialist i allmänmedicin

tjänstledig

Magnus Bouvin

Specialist i allmänmedicin

Joachim Salén

Specialist i allmänmedicin

Kajsa Andersson

ST-läkare

Johan Falkenström

ST-läkare

Ellen Zagerholm

AT-läkare

Malin Starck

Leg. Psykolog

Gun Nyqvist

Distriktssköterska, certifierad spädbarnsmassageinstruktör (IAIM)

Linda Olsson

Distriktssköterska/diabetessköterska

Katarina Fornander Möller

Distriktssköterska, inkontinenssjuksköterska

Lisa Gustafsson

Distriktssköterska

Sofia Mohlén Wenander

Distriktssköterska

Frida Brenander

Sjuksköterska

Ulrika Bredman

Sjuksköterska, astma/KOL-sköterska, hjärtsviktssköterska

Lovisa Källenius

Sjuksköterska

Marie Brandel

Sjuksköterska

Louise Trägårdh

Undersköterska

Monika Bengtsson

Undersköterska, värdinna